Sveiki atvyke į Ozo šalį
logo

Vizija, misija

 

VIZIJA

Atvira, nuolat besimokanti ir atsinaujinanti institucija, laiduojanti darnų mažo vaiko ugdymą nuo vienerių iki septynerių metų, diegianti naujus ugdymo modelius, paremtus realiais finansais, kurioje sukurta daugiafunkcinė paramos šeimai, glaudžiai su ja bendradarbiaujanti, sistema.

MISIJA

Užtikrinti valstybės bei savivaldybės deleguotų funkcijų įgyvendinimą ikimokyklinėje istaigoje „Ozas“, sudarant galimybes kiekvienam bendruomenės nariui, pagal savo galias, suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją, būti savarankišku, veikliu, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis, žmogumi. Kiekvienam vaikui sukurti aplinką, sudarančią sąlygas gerai jaustis, atsiskleisti prigimtinėms galioms, rūpinantis vaiku individualiai, gerbiant jo skirtingumus, subrandinti vaiką kitokiai veiklai – mokymuisi.