Sveiki atvyke į Ozo šalį
logo

Įvykę projektai

Nauji projektai:

Laboratorija.Kvietimas

Pasaku labaratorija (detalus aprašymas)

Rašytiniai simboliai.Kvietimas

Rašytiniai simboliai (detalus aprašymas)

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS “PASAKŲ LABORATORIJA”

Projekto tikslas:
Kartu su vaikais siekti kūrybinės laisvės, ugdant matematinius gebėjimus, išbandant įvairius tyrinėjimus, bandymus.
Buvo siūloma pedagogams kartu su vaikais skaityti savo mėgstamiausias pasakas kartu sugalvojant įvairių skaičiavimo užduočių, išbandant įvairius eksperimentus pagal pasirinktos pasakos siužetą, tokiu būdu skatinant vaikus skaičiuoti, atlikti lengvus aritmetinius veiksmus, turtinti vaikų patirtį įvairiais bandymais ,eksperimentais, skatinti pedagogus ieškoti naujų formų/būdų, kurie padėtų lavinti loginį mąstymą. Projekte dalyvavo: 75 Lietuvos ugdymo įstaigos, 181 pedagogas, 2577 ugdytiniai.

RESPUBLIKNIS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ NUOTRAUKŲ PROJEKTAS-PARODA “RAŠYTINIAI SIMBOLIAI GAMTOJE IR ARCHITEKTŪROJE”

Pažiūrėk į žvaigždes, Pamatysi raides, jos ant Medžių, debesų Raidės ten, kur būni tu.

Jas ant stogo rašo vėjas Balose per lietų liejas, Jos su saulės spinduliais į Knygelę nusileis. Raimondas J. Nabus

Projekto tikslas: Naudojant netradicinius būdus, įkvėpti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus domėtis skaitymu, raidėmis, žodžiais bei įvairiais simboliais ir jų reikšmėmis. Parodos dalyviai buvo kviečiami leistis į žygius pėsčiomis, dviračiais, riedučiais ir ieškoti rašytinių simbolių gamtoje bei architektūroje (medžiai kartais auga, kaip raidė “V”, debesys plaukia, kaip raidė “P”, viešbūtis Klaipėdoje primena raidę “K” t.t.), taip skatinant fizinį aktyvumą, tėvelių įsitraukimą į ugdymo procesą, sudarant sąlygas vaikų kūrybiškumo atsiskleidimui. Atrastus simbolius parodos dalyviai turėjo nufotografuoti ir atsiųsti į mūsų įstaigą. Sulaukėme 175 nuotraukų iš 40 Lietuvos lopšelių-darželių. Nuotraukų paroda buvo eksponuojama: Lietuvos vaikų ir jaunimo centre- kovo 6-19  (adresas Konstitucijos pr. 25, Vilnius), Vilniaus Centrinėje universalinėje parduotuvėje – kovo 3-31  (adresas Upės g. 9, Vilnius), A. Mickevičiaus bibliotekoje-Vaikų literatūros skyriuje – gegužės mėn. (adresas Trakų g. 10, Vilnius), Kultūros naktyje šeimų erdvėje – birželio 17 (adresas Maironio g., Vilnius).

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MULTIKULTŪRINIS PROJEKTAS „ARBATINUKO KELIONĖ APLINK PASAULĮ“

2017.11.08-12.10 Draugystė dažniausiai prasideda nuo pokalbio prie arbatos puodelio, ypač smagu kartu su naujais arbatų skoniais, atrasti naujus draugus, pažinti naujas kultūras, todėl organizavome projektą, kurio tikslas kartu su vaikais pažinti įvairių tautų arbatos gėrimo tradicijas, ryšį tarp skirtingų kultūrų, skatinant teigiamų emocijų, bendruomeniškumo, tolerancijos pojūčių stiprinimą. Projekto dalyviams buvo siūloma: -Supažindinti vaikus su pasirinktos šalies (įskaitant Lietuvą) arbatos rūšimis, tradiciniais ruošimo būdais, gėrimo ceremonijomis, naudą žmogaus sveikatai; -Skatinti vaikų šiltą bendravimą, pokalbius, diskusijas, norą patiems dalyvauti pažinimo bei ugdymo(si) procese; -Stengtis sudaryti sąlygas edukacines veiklas perkelti į netradicines ugdymo aplinkas (pvz. : kavinę, arbatžolių parduotuvėlę, vaistažolių ūkį ir pan.); -Skatinti kurti savas, individualias arbatos gėrimo tradicijas šeimose, darželyje, bendruomenėje. Projekte dalyvavo 24 Lietuvos ugdymo įstaigos.

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ NUOTRAUKŲ PROJEKTAS-PARODA „MAGIŠKA VANDENS LAŠELIO KELIONĖ PER LIETUVĄ“

2018. 02.01 – 2018. 02.28 Projekto tikslas: Meninės raiškos būdu, įvairių vandens būsenų pagalba, atskleisti gimtojo krašto grožį. Dalyviams buvo siūloma: -Atliekant stebėjimus bei tyrinėjimus, vaikus supažindinti su vandens būsenomis, priežastimis, nulemiančiomis vienų būsenų virsmą kitomis; -Skatinti ugdytinius domėtis savo krašto, miesto, miestelio istorija; -Puoselėti vaikų kūrybines galias, padedant pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją; -Skatinti ugdytinių fizinį aktyvumą; -Efektyvinti pedagogų ir šeimos bendradarbiavimą, skatinant ugdytinių tėvus įsilieti į ugdomąjį procesą. Parodos dalyviai buvo kviečiami aktyviai keliauti per Lietuvą ir stebėti, ieškoti, surasti įvairiomis vandens būsenomis pasipuošusius gerai žinomus arba visai nematytus nuostabius kraštovaizdžius, juos fotografuoti bei aprašyti vietovę ir atsiųsti nuotraukas. Sulaukėme darbų iš 35 Lietuvos ugdymo įstaigų. Nuotraukos buvo eksponuojamos Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Kalvarijų bibliotekoje.

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MENINIS NUOTRAUKŲ PROJEKTAS-PARODA „ LAŠELIO KELIONĖ TĘSIASI. LIETUVA RUDENS SPALVŲ PALETĖJE“ (TĘSTINIS)

2018.09.27 – 2018. 11.12 Parodos dalyviai toliau buvo kviečiami keliaujant per Lietuvą stebėti, ieškoti, surasti akiai malonių, įdomių, vaizdingų kraštovaizdžių, vietovių, išsiskiriančių savo rudeniniu grožiu, turinčių estetinius ypatumus: spalvingumą, planiškumą. Dalyvių prašėme vietovę nufotografuoti bei aprašyti, kokia tai vietovė ir nuotraukas siųsti į mūsų įstaigą. Sulaukėme darbų iš 37 Lietuvos ugdymo įstaigų. Nuotraukos buvo eksponuojamos Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Kalvarijų bibliotekoje.

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ  PAŽINTINIS – KŪRYBINIS PROJEKTAS

„PASAKĖLĖ  DŽANIUI  RODARIUI “

2018.10.11 – 2018.11.14 „Diegdami meilę pasakoms ir skiepydami naujus jų kūrimo būdus, padedame vaikams į tikrovę patekti pro langą, o ne pro duris. Tai ne tik įdomiau, bet ir naudingiau.“ Džanis Rodaris „Fantazijos gramatika“

Vaikystė ir pasaka – du neatsiejami dalykai vaikų gyvenime. Klausantis, skaitant, kuriant pasakėles, mažieji smalsauja, tyrinėja, trokšta atrasti, suvokti, pažinti juos supantį pasaulį, jiems iškyla vaizdiniai, žadinantys vidines fantazijas, norus, įvairius planus. Pasakėlės ugdo dorovines nuostatas, estetinį skonį, jautrumą kalbos grožiui, lavina kūrybinę saviraišką. Drąsiai galime teigti, jog pasakos ruošia vaikus gyvenimui. Todėl norėdami paskatinti kuo daugiau skaityti su vaikais, skaityti vaikams, kurti,  vykdėme  projektą „Pasakėlė  Džaniui Rodariui“(garsus italų žurnalistas ir rašytojas gimęs 1920 spalio 23d.), kurio tikslas skatinti vaikų domėjimąsi knygomis, sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumo ugdymui, pasitelkiant pasakas. Dalyviams buvo siūloma: -Pravesti vaikams edukacines veiklas, (pasirinktu metodu: įkuriant pasakų kampelį, „auginant“ knygų medį, skaitant, vaidinant, piešiant ir kt.) supažindinančias su Džanio Rodario kūryba; -Stengtis sudaryti sąlygas edukacines veiklas pravesti netradicinėse erdvėse (bibliotekose, knygynuose, skaitykloseir pan.); -Supažindinti mažuosius su įvairiais pasakų kūrimo bei perteikimo  būdais, pasiūlyti vaikams patiems kurti pasakas, skatinant kūrybiškai naudodi savo vaizduotę, fantazijas, mintis, kalbą, balsą. Vaikų kurtos knygelės iš 18 Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų buvo eksponuotos Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje bei Vilniaus miesto Karoliniškių bibliotekoje.

TARPTAUTINIS PAŽINTINIS-MENINIS PROJEKTAS „VĖJO DARBAI“

2019.03.04-04.05 Kas yra vėjas? Iš kur jis atsiranda? Ar gali vėjas „dirbti“? Į šiuos ir daugelį kitų klausimų bandė atsakyti vaikai, nusprendę dalyvauti mūsų įstaigos organizuotame pažintiniame-meniniame projekte „Vėjo darbai“.  Įvairių judrių, meninių veiklų, bandymų, kritinį mąstymą ugdančių diskusijų pagalba kvietėme vaikučius susipažinti su gamtos reiškiniu –vėju , sužinoti apie jo naudą, o kartais žalą žmogui, žemei  ir nupiešti labiausiai jiems patikusį „ vėjo darbą“. Sulaukėme ypač didelio susidomėjimo šiuo projektu. Labai džiaugiamės jog į kvietimą atsiliepė ne tik Lietuvos ugdymo įstaigos, bet ir užsienyje esančios lituanistinės mokyklėlės. Gavome 372 vaikų  piešinius iš 69 ugdymo įstaigų, tarp jų savo darbus atsiuntė 5 lituanistinės mokyklos iš Floridos, Liuksenburgo, Berlyno, Londono. Nuoširdų ačiū tariame savo partneriams, Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Traukinukas“, kurių dėka 50 vaikų piešinėlių birželio mėn. papuošė Klaipėdos PC BIG,  Vilniaus Karoliniškių bibliotekai bei savo rėmėjams Vilniaus PC Akropolis , kurie įsteigė dovanas nugalėtojams- bilietus į ledo areną bei boulingo klubą ir leidykloms „Vaiga“ bei „Lututė“ už padovanotas knygeles. Visi vaikų darbai nuo 2019m. birželio 1 dienos buvo eksponuojami Užupyje, MENO INKUBATORIUJE, adresu Užupio g. 2 (Tibeto skveras).