Sveiki atvyke į Ozo šalį
logo

Prašymai

Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo
Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamųSP-11 (A) forma
Prašymo forma dėl išbraukimo iš sąrašų
Prašymo forma dėl ligos pateisinimo
Prašymo forma dėl lengvatos už vaiko maitinimą taikymo

Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami direktorei, priimant vaiką į lopšelį-darželį (vėliau kartą per metus rugsėjo mėn.), studijuojantys tėvai turi pateikti pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.

Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.