Sveiki atvyke į Ozo šalį
logo

Informacijos rinkmenos

SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
http://www.vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30250974

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO
http://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30248517